Privacy


Privacy beleid

Wij van Heerlijk vindt privacy van persoonsgegevens van het grootste belang. Wij bewaren en verwerken geen persoonsgegevens. Als u het contact formulier invult op de website van ons zullen wij uitsluitend uw gegevens als naam, mailadres en eventueel telefoonnummer gebruiken om te antwoorden op uw vraag, deze gegevens worden niet bewaard voor andere doeleinde.

Mocht u bij ons een bestelling doorgeven in de winkel dan noteren wij uw naam en telefoonnummer voor mocht er iets met de levering zijn. Bij de brood bestellingen mag u als u dat fijn vindt uw telefoonnummer laten noteren in de broodagenda. Dit beide gebruiken wij alleen voor het doorgeven van niet geleverde bestellingen. Alleen in de brood agenda blijven telefoonnummers bewaard die gaan na een jaar weg als we een nieuwe agenda kopen en zullen wij wederom vragen of u in de agenda wilt staan.

Wij bewaren en verwerken alleen uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten en producten. Eveneens bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Wij bewaren geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar mits er toestemming is van ouders of een wettelijke vertegenwoordiger.

Verder hebben wij facebook en Instagram, deze gegevens doen wij niets mee en is een leuke tool om jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in onze winkel. Ook als wij een like actie doen zullen wij jouw gegevens niet bewaren. Zoek je contact met ons via Messenger zullen wij ook die gegeven alleen gebruiken voor het beantwoorden van je vraag,

Bedrijfsgegevens

Wij hebben natuurlijk ook leveranciers en van jullie bewaren wij alleen gegevens zolang wij met jullie samen werken en eventueel tot alle zaken zijn afgehandeld. Welke gegevens bewaren we van jullie:

(Bedrijf)naam, Adres, E-mailadres, Telefoonnummer; KvK-nummer; BTW Nummer, Website.

Wat mag u van ons verwachten als wij uw gegevens hebben genoteerd, U heeft altijd recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering. Wij zullen genoteerde gegevens nooit aan derde verstrekken. Uw persoonsgegevens worden na op halen van de bestelling weg gegooid.

Cookies

Wij gebruiken cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw internetbrowser. Cookies zorgen ervoor dat uw internetbrowser wordt herkend. De cookies worden gebruikt om uw browser te helpen bij het navigeren door onze website en om alle functies volledig te gebruiken en goed te laten functioneren.

Wij gebruiken Google Analytics . Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie over het gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op onze website, zal uw IP-adres worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Wilt u meer weten over hoe er omgegaan mag worden met uw persoonsgegevens verwijs ik u door naar de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens mogen worden verzameld, verwerkt en bewaard en nadrukkelijk alleen als u daar toestemming voor geeft.